ÅRSRAPPORT 2016

Kundesentrisk innovasjon

Scroll, swipe or use keyboard arrows to navigate

Kundesentrisk innovasjon

Tittelen på EVRYs årsrapport for 2016 peker på selve kjernen i vår virksomhetsstrategi. Vi skal hjelpe våre kunder med å utvikle verdiøkende digitale tjenester. Tjenester som gjør våre kunder i stand til å tilby bedre brukeropplevelser og øke sin attraktivitet og konkurransekraft. Denne årsrapporten dekker i tillegg til vår strategi, organisering og finansiell rapportering også andre forhold som er viktige for EVRY, fra vår eksterne samfunnspåvirkning til vår forretningsplan og interne forhold.

Nøkkeltall

Driftsinntekter 2016

12.2
MRD

EVRY konsern

Vår klimapåvirkning

0
2013
0
2014
0
2015
A*
2016

Rangering fra Carbon Disclosure Project (CDP) som viser bedrifters miljøpåvirkning.
*EVRY oppnådde toppnivået A på vurderingene i 2016

Driftsinntekter (NOK mill)

Normalisert EBITA (NOK mill)

Normalisert operasjonell kontantstrøm (NOK mill)

BREV FRA KONSERNSJEF

EVRY mot et nytt nivå

Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer. For EVRY betyr dette store muligheter for vekst og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet i markedet med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital virksomhetsutvikling.

Bjorn Ivroth Signatur

Björn Ivroth
KONSERNSJEF (CEO)

Les mer

Vår strategi

Digital Advantage

SPILL VIDEO LES MER

BREV FRA CFO

Akselerert organisk vekst

EVRY jobber målbevisst med å bli det ledende IT-selskapet i Norden. I 2016 har vi opplevd betydelig fremgang.

Henrik Schibler
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

Les mer

Viktige hendelser i 2016

Les alt

19/12

EVRY og IBM utvider strategisk partnerskap

14/12

Amazon og EVRY inngår strategisk partnerskap

27/09

Handelsbanken og EVRY inngår avtale

27/10

EVRY kjøper NetRelations

03/03

Center of Excellence for digital transformasjon lanseres

26/09

Google og EVRY inngår strategisk partnerskap

11/01

Aibel og EVRY inngår global avtale

13/04

EVRY og Method lanserer Strategic Design Lab

11/10

EVRY blir partner for Workplace by Facebook

19/09

Telenor og EVRY inngår avtale

09/05

EVRY kjøper IT Nor

23/08

EVRY Cloud Services lanseres

26/09

EVRY annonserer kjøp av Gecko Informasjonssystemer

13/10

Posten og EVRY inngår avtale

07/11

Sparebank 1 og EVRY inngår avtale

Fremtidens banktjenester i dag

EVRY støtter bankenes kontinuerlige endringsprosesser og muliggjør neste generasjon banktjenester.

Betaling

– Maja (18 år) kjøper en ny kjole. På bakgrunn av korttransaksjonsdata får hun et tips om å kjøpe matchende rabatterte sko i butikken ved siden av.

Huslån

– Vegard (32 år) er på visning. Han melder interesse til boligmegleren, og finansieringsbevis og detaljer om boliglånssøknad hentes ut på stedet.

Chatbot

– Marit (66 år) blir frastjålet sin lommebok. Ved hjelp av en chatbot sperrer hun kortet uten å måtte ringe noe sted og sitte i telefonkø.

Maskinlæring

– Bjørn (53 år) kjøper flybillett til Svalbard. Banken ser dette og forslår ved hjelp av maskinlæring at han kjøper en vinterjakke.

Sparing

– Tommy (27 år) kjøper en frappuccino og en muffins. Han må spare penger til bolig- lånet og spareappen sender en vennlig påminnelse om dette.

SpareBank 1 – Nærhet og trygghet i en digital verden

LES KUNDECASE

Skytjenester

Intensivert satsning på skytjenester

Markedet for skytjenester modnes og vokser hurtig. EVRY har lagt bak seg et år med en intensivert satsning på nettskyen, og er godt rustet til å møte den økte etterspørselen.

Les mer

Digitale løsninger i hverdagen

EVRY bidrar til digital transformasjon som gir bedre og mer kundetilpassede, relevante og konkurransedyktige tjenester.

Nettkoblet bil

– Preben (37 år) setter seg inn i sin Tesla og går på nett for å sjekke de lokale kjøreforholdene.

Fakturaoversikt

– Hanne (24 år) benytter mobilen til å logge seg inn på «Mine sider» hos sitt telefoni- selskap og får oversikt over sine fakturaer.

Kundeservice

– Espen (63 år) ringer sitt strømselskap og kundeservice får automatisk alle kundedata og tidligere korrespondanse, slik at de kan gi best mulig service.

Fangstrapportering

– Per (48 år) har hatt godt fiske og innrapporterer rekordfangst av skrei til Fiskeridirektoratet via sitt nettbrett.

Telenor – Løsninger for kundenes digitale hverdag

LES KUNDECASE

Årsrapport 2016

Konsernledelsen i EVRY

Trond Vinje

Konserndirektør HR

Erfaring: HR-direktør CGI Norge, HR-direktør i Scandic Hotels og HR-manager og kvalitetssjef i ISS Facility Services. Vinje har også hatt lederstillinger i Accenture og Skattedirektoratet, og har bakgrunn som konsulent i PA Consulting Group.

Utdanning: Hovedfag i statsvitenskap med spesialisering innen ledelse og organisasjon fra Universitetet i Oslo og Manchester Metropolitan University.

Tuomo Louhivuori

Konserndirektør EVRY Cloud Services

Erfaring: Tidligere Vice President Sales i Tieto, hvor han ledet salg innen Telecom, Media og Energy industry gruppen. Han hadde her også en rekke andre roller inkludert å lede strategisk salg, etablere en global serviceorganisasjon samt forretningsutvikling. Før dette var han CIO i det finske idrettsforbundet og har bakgrunn i programvareutvikling.

Utdanning: Mastergrad i Industrial Engineering and Management fra Lappeenranta University of Technology, Finland.

Kolbjørn Haarr

Konserndirektør EVRY Norge

Erfaring: Konsernleder for Tieto i Sentral-Europa, Russland og Norge, administrerende direktør for Tieto Norge og medlem av konsernledelsen i Tieto med ansvar for telekom, media, energi og nye markeder. Han har hatt flere lederposisjoner i HP, blant annet direktør for HPs teknologitjenester i Nord-Europa og direktør for HP Services i Norge.

Utdanning: Ingeniørutdanning fra Stavanger Ingeniørhøyskole.

Björn Martinsson

Konserndirektør Strategi og forretningsutvikling

Erfaring: Mer enn 16 års erfaring innen investment banking i Europa og Asia. Spesialkompetanse på teknologisektoren der han har rådgitt en rekke kunder om strategiske oppkjøp og fusjoner, salg og kapital, avhendelser og kapitalutvidelser. Han er tidligere Executive Director i Nomura, Nordic Investment Banking/EMEA Software & IT Services.

Utdanning: Mastergrad i økonomi fra Stockholm School of Economics.

Björn Ivroth

Konsernsjef (CEO)

Erfaring: Mer enn 30 års erfaring i lederstillinger for CGI, IBM og Accenture, og som konsulent i McKinsey. Fra 2012-2014 var han administrerende direktør i CGI Sverige, hvor han ledet omleggingen av virksomheten.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshögskolan i Göteborg.

Henrik Schibler

Chief Financial Officer (CFO)

Erfaring: Finansdirektør i ISS Norge, regional finansdirektør for ISS i Sentral-Europa og finanssjef i ISS Group Operations. Han har også jobbet i FisherThermo Scientific/Nunc Group og i Egmont.

Utdanning: Mastergrad i Economics and Business Administration, med spesialisering innen ledelse, regnskap og økonomikontroll, fra Copenhagen Business School.

Wiljar Nesse

Konserndirektør EVRY Financial Services

Erfaring: Konserndirektør for forretningsområdet bank og finans i EDB Business Partner. Nesse har tidligere arbeidet i Elkem og AP Dow Jones, og som leder og deleier av Manamind AS.

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Fredrik Almén

Konserndirektør EVRY Sverige

Erfaring: Vice President for Business Process Services and Software Business i CGI, COO i CGI Sverige og Vice President for Business Consulting. Han har også vært administrerende direktør i Antula Healthcare International, COO i KIN Group, Procurement Director i Eniro og Management Consultant i Accenture.

Utdanning: Master i Business Administration med spesialisering innen markedsføring, ledelse og forretningsstrategier fra Universitetet i Stockholm.

Morten Sæther

Konserndirektør EVRY Operations

Erfaring: Flere lederstillinger i Telenor. Han startet i EDB i 2004 og begynte deretter i ErgoGroup i 2005.

Utdanning: Bachelor i Computer Science fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Smartere byer

EVRY utvikler og leverer IT-tjenester som gir smartere byer og en enklere hverdag for innbyggerne.

Elektronisk innrapportering

– Robert (51 år) bruker mobilen for å rapportere vannforbruket for denne perioden.

Digital booking

– Gustav (19 år) booker den lokale idrettshallen for en kommende innebandyturnering via mobilen sin mens han er på farta til trening.

Digital søknadsprosess

– Adrian (36 år) bruker sitt nettbrett for å søke om skoleplass for sin datter på fem år. Prosessen ble gjort veldig lettvint takket være det nye systemet.

Elektronisk byggesøknad

– Lisbeth (47 år) leverer digital byggesøknad for et påbygg på sin bolig via sin PC.

E-helse

– Malin (31 år) finner en ny fastlege i området, siden hun nettopp har flyttet til kommunen.

Nacka – En smartere kommune

LES KUNDECASE

Vår virksomhet

EVRY er organisert i følgende markedssegmenter: EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige. EVRY Financial Services leverer tjenester til bank og finans med et internasjonalt nedslagsfelt, mens EVRY Norge og EVRY Sverige betjener de respektive markeder.

EVRY Sverige

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige.

Les

EVRY Norge

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til Norges største virksomheter i både offentlig og privat sektor, og er klar markedsleder i SMB-markedet.

Les

EVRY Financial Services

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder.

Les

Samarbeidspartnere

Forretningsplan

Høye ambisjoner og effektiv gjennomføring

EVRY fikk nye eiere i første kvartal 2015, og ny konsernsjef kom på plass kort tid etter. Det ble igangsatt en grundig gjennomgang av selskapet. Konklusjonen var at kostnader og utgifter ikke stod i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt. Det ble lagt en ny forretningsplan med fire tiltaksområder: Solid fundament, Operasjonell utvikling, Kundesentrisk utvikling, og Medarbeiderengasjement og kultur. Et femte tiltaksområde er Innovasjon og kvalitet, som er en integrert del av de andre områdene.

Les mer

Forretningsplan

Solid fundament

Solid fundament

Det er iverksatt en rekke initiativer for å styrke EVRYs fundament i 2016. De viktigste grepene har vært organisatoriske, og har allerede gitt positiv effekt.

Forretningsplan

Operasjonell utvikling

Operasjonell utvikling

EVRY har lagt bak seg et år med betydelig operasjonell utvikling. Fra store organisatoriske endringer til mindre tiltak som oljer maskineriet. Dette har bidratt til å bedre selskapets lønnsomhet betraktelig.

Forretningsplan

Kundesentrisk utvikling

Kundesentrisk utvikling

En av EVRYs nøkkelstrategier er å bli et mer kundesentrisk selskap. Det har vært gjennomført organisatoriske og markedsmessige initiativer for dette, som har gitt solide utslag både i form av nye kontrakter og en positiv utvikling i kundenes tilfredshet.

Forretningsplan

Medarbeiderengasjement og kultur

Medarbeider- engasjement og kultur

Et høyt engasjement blant ansatte er en forutsetning for å lykkes som virksomhet. EVRY har gjennom 2016 arbeidet bevisst med dette og har hatt en positiv utvikling gjennom hele året med tanke på engasjement og hvordan selskapet presterer. Det har vært jobbet aktivt med å etablere en sterkere prestasjonskultur med nærhet til kundene og økt samhandling.